Corlaer Logo
Webmail -->
Shortlist
Algemeen
Het Corlaer College wil een school zijn waar leerlingen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Ondanks grote verschillen die er tussen leerlingen bestaan, zijn wij ervan overtuigd dat elk kind talenten heeft. Wij willen kwalitatief goed onderwijs verzorgen waarbij leerlingen hun verschillende talenten zo goed mogelijk ontwikkelen. Wij stellen u graag op de hoogte van datgene wat het Corlaer College de leerling te bieden heeft.

In korte tijd is het Corlaer College uitgegroeid tot een brede (maar kleinschalige) scholengemeenschap die een regionale functie is gaan vervullen voor Nijkerks wijde omgeving. Maar ook voor Nijkerk zelf geldt: iedere leerling kan hier passend voortgezet onderwijs volgen. Op het Corlaer College verzorgen wij onderwijs in vrijwel alle onderwijstypen: van atheneum tot lwoo. Dit onderwijs wordt gegeven in twee aparte gebouwen.


In deze twee moderne gebouwen is het onderwijs op een gestructureerde en uitdagende manier vormgegeven. De verschillende gebouwen zorgen ervoor dat wij kleinschaligheid kunnen garanderen, maar daarnaast profiteren de leerlingen ook van de voordelen die het met zich meebrengt om deel uit te maken van een grote scholengemeenschap.

 

Op het Corlaer College kunnen kinderen zich op ieder niveau van onderwijs ontplooien. We bieden de leerlingen atheneum, havo en vmbo aan. Brugklassers kunnen geplaatst worden in klassen van verschillend niveau: atheneum, atheneum/havo, havo/theoretische leerweg, theoretische leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, kader/basisberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning. Leerlingen van de theoretische leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg kunnen zich opgeven voor de sportklas. Voor leerlingen van basis- en kaderberoepsgericht leerweg is het ook mogelijk om te kiezen voor de techniekklas.

Samen met ouders en leerlingen stippelen mentoren, docenten, decanen en afdelingsleiders in de loop van de jaren de best passende schoolcarrière uit.

 

Atheneum
Het atheneum bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit. De opleiding duurt zes jaar. Het atheneum is bestemd voor leerlingen met zeer goede verstandelijke capaciteiten, een behoorlijk abstractievermogen, een brede, ook theoretisch gerichte, belangstelling en een goede werkhouding. De atheneumleerling kiest in de tweede fase, dus met ingang van het vierde jaar, een profiel.

Havo
Havo staat voor 'hoger algemeen voortgezet onderwijs'. Deze vorm van onderwijs stelt flinke eisen aan de leerlingen. Ze dienen goede verstandelijke capaciteiten en een goede werkhouding te hebben. Met een havodiploma kun je een opleiding volgen aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook in het mbo vinden gediplomeerden een plek. Voor eerdere instroom in het mbo is vaak een overgangsbewijs vereist van 3-havo naar 4-havo. Met een havodiploma kunnen leerlingen onder bepaalde voorwaarden plaatsnemen in 5-atheneum. Aan het einde van het derde jaar havo maakt de leerling een keuze voor een bepaald profiel.

Vmbo
Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs) in Nijkerk biedt een uitstekende voorbereiding op allerlei sectoren en niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Binnen het vmbo wordt in toenemende mate aandacht besteed aan een integratie van theorie en praktijk, samenwerking en zelfstandig leren. Zo worden vaardigheden ontwikkeld die later van pas komen.


Op het Corlaer College ben je altijd welkom!
Of je je nu aanmeldt voor atheneum, havo of vmbo, wanneer je aan de toelatingseisen voldoet ben je zeker van een plekje op het Corlaer College. Geen wachtlijsten of loting, altijd zekerheid. Je bent welkom!
© Meerwegen scholengroep \ Meerwegen