Corlaer Logo
Webmail -->
Shortlist
Atheneum-havo
Met de komst van een nieuw gebouw heeft het Corlaer College de gelegenheid benut om een grondige, maar verantwoorde onderwijsvernieuwing door te voeren. In plaats van de traditionele situatie, waarin de docent klassikaal onderwijs geeft en zelf in het centrum van het leerproces staat, staat nu het leerproces van de individuele leerling centraal.
Leerlingen werken in toenemende mate zelfstandig en met meer eigen verantwoordelijkheid. Van een aantal vakken wordt de lesstof geïntegreerd in thema’s aangeboden, via een elektronische leeromgeving. Dit werkt onder meer in de hand dat leerlingen worden getraind in het leggen van verbanden en beoordelen van bronnen. Ook wordt de mogelijkheid tot verdiepen aangeboden waardoor leerlingen worden gestimuleerd om te excelleren. Er ligt een duidelijke focus op een aantal kwaliteiten zoals samenwerken, plannen en onderzoeken. Leerlingen worden door middel van intensieve coaching begeleid bij het studeren en het ontwikkelen van deze kwaliteiten. Speerpunten van het Corlaer College zijn internationalisering en cultuur. Vanaf leerjaar 1 worden leerlingen in contact gebracht met leeftijdgenoten in het buitenland. Relaties die door deze samenwerking tot stand zijn gekomen, bleken niet alleen functioneel en leerzaam te zijn maar ook vaak vriendschappelijk van aard.
Anders dan in de traditionele gangenschool, waarin de ‘echte’ wereld buiten wordt gehouden, is onze school door grote ramen en glaswanden juist met de buitenwereld verbonden. Ook het onderwijs wordt erg contextrijk ingekleed. Diverse vertegenwoordigers van allerlei beroepsgroepen hebben gastcolleges verzorgd voor onze onderbouwleerlingen.
Door te werken in teams van docenten, native speakers en onderwijsassistenten wordt lesuitval tot een minimum beperkt.
Aan het eind van leerjaar 1 wordt de Cito-volgtoets afgenomen en bij het afsluiten van leerjaar 2 de Cito-adviestoets. Dit met het oog op de te volgen leerroute.
© Meerwegen scholengroep \ Meerwegen