Corlaer Logo
Webmail -->
VMBO

Wie ben je, wat wil je, wat kun je?

In de vier jaar die je op het vmbo doorbrengt, krijg je zowel wat theorie als praktijk betreft, de bagage mee die je zorgvuldig voorbereidt op je toekomst. Het vmbo biedt je een uitstekende voorbereiding op allerlei sectoren en niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

Alle niveaus

Bij het Corlaer College kun je trouwens alle vier niveaus van het vmbo volgen. Dat zijn de theoretische leerweg (tl), de gemengde leerweg (gl), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de basisberoepsgerichte leerweg (bb). De laatste 2 niveaus met of zonder leerwegondersteunend onderwijs. Bij de theoretische en gemengde leerweg (tl) ligt het accent meer op de theorie. Bij de basis- en  kaderberoepsgerichte leerweg ligt het accent meer op de praktijk.

© Meerwegen scholengroep \ Meerwegen